Accents diacrítics (ortografia 2017)

Amb accent Sense accent


(béns)

Nom masculí: “Ho faig pel teu ”, “Béns immobles”

be

Nom masculí: “Carn de be”, “Un ramat de bens
Adverbi, conjunció i interjecció: “Ho fas molt ”, “ que ha vingut”, “, Nom femení: “S’escriu amb be de bou”

déu
(déus)

Nom masculí: “No creu en Déu

deu

Nom femení: “Una deu termal”, “S’eixuguen les deus”
Numeral cardinal / Nom masculí: “Cinc i cinc fan deu”, “Ha tret un deu
Nom femení plural: “Són les deu
Formes del verb deure: “Em deu diners”, “Em deus cent euros”
Formes del verb dar: “No us deu pressa”

és

Forma del verb ser: “El meu pare és metge”

es

Pronom feble: “Això es fa de seguida”
Article salat: “Tanca es cavall”
Plural de e, nom femení: “Fa unes es molt obertes”


(mans)

Nom femení: “Dona’m la ”, “Té les mans fredes”

ma

Possessiu àton: “Ma mare”

més

Adverbi: “En vull més

mes

Nom masculí: “El mes de gener”, “Els mesos d’hivern”
Quantitatiu: “Tinc més anys que tu” Participi de metre: “L’han mes en llibertat”
Nom masculí: “Les sumes s’indiquen amb un més entre les xifres” Conjunció: “Va dir que ho faria, mes no ho farà”
Plural del possessiu àton: “Mes ties”

món
(mons)

Nom masculí: “La fi del món”, “Crea mons imaginaris”

mon

Possessiu àton: “Mon pare”

pèl
(pèls)

Nom masculí: “Un pèl de la barba”, “No té pèls a la llengua”

pel

Contracció: “Passa pel pont”, “Van pels carrers”

què

Relatiu precedit de preposició, interrogatiu i exclamatiu: “No sé de què parles”, “Què dius?”, “Què has dit!”

que

Relatiu: “El vestit que portes”
Conjunció: “Em sembla que plou”
Nom masculí: “Ja em diràs el què”, “Vull conèixer tots els quès d’aquesta història” Quantitatiu: “Que bonic”, “Que gent!”

Forma de saber: “No ho

se

Pronom feble: “No se sap res”


(sís)

Adverbi afirmatiu: “, és cert”

si

Pronom reflexiu: “Parla de si mateix”
Conjunció: “No vindré si plou”, “Si que triga!”
Nom masculí: “Va respondre amb un sec”, “S’aprova la proposta amb quaranta sís Nom masculí: “Un quintet en si menor”, “Dos sis bemolls”
Nom masculí: “Duia un infant dins el si”, “Els sins nasals”

sòl
(sòls)

Nom masculí: “Un sòl fèrtil”, “Aquesta planta es fa en sòls sorrencs”

sol

Nom masculí: “La llum del sol”, “Clau de sol”, “La Via Làctia conté molts sols
Adjectiu: “Es troba molt sol”, “Us deixem sols
Formes de soler: “Hi sol anar acompanyat”, “Sols venir per aquí?”
Adverbi: “Tan sols m’ha dit que no ve”

són

Forma del present d’indicatiu de ser: “Són molt alts”

son

Nom masculí: “Té un son molt profund”
Nom femení: “Tinc molta son
Possessiu àton: “Son pare”
Forma del present d’indicatiu de sonar (en balear): “Jo son molt bé el violí”

Formes de tenir: “Ell molta sort”, “, el llibre que em vas deixar”

te

Pronom feble: “No te la portaré”
Nom masculí: “Una tassa de te”, “Uns tes molt aromàtics”
Nom femení: “En aquest mot falta una te”, “Dues tes seguides”

ús

Nom masculí: “Fes ús del teu dret”

us

Pronom feble: “Us estimo molt”
Forma d’usar (en balear): “Jo només ús aquesta eina” Nom femení: “Fa unes enes que semblen us

vós

Pronom fort: “Parlen de vós

vos

Pronom feble: “Vestiu-vos